El Cuento de la Comunidad

תוספת אגף חדש של 430 מ"ר לספרייה קיימת שנבנתה בשנות ה-70 ששטחה 500 מ"ר ושיפוץ כולל של כל המבנה והפנים.  ההרחבה יועדה לשינוי של כל המערך הפנימי בספרייה ותוספת פונקציות כגון: חדר ישיבות לקהילה, אזור קריאה למבוגרים, אזורי פעילות לנוער וילדים, עמדות מחשבים ושטחי עזר לעובדים.

הבניין הקיים ההיסטורי היה בעל מאפיינים ייחודים עם קשת מלבנים (bricks) ואריחי קרמיקה מצוירים בחזית הראשית. מאפיינים אלו נשמרו ואף הועצמו כדי לייצר נוכחות מזמינה ועם זאת מכובדת לספרייה. הקשת בחזית ששימשה לכניסה שופצה ושוכפלה בהרחבה לסדרת קשתות לבנים בחזית הראשית כשבין החלק הישן לחדש מוקמה הכניסה הראשית ונוצרה ארקדה השומרת ומחזקת את אופי הבניין הקיים ושומרת על ההקשר ההיסטורי והתפקודי של הספרייה כמרכיב חשוב בחיי הקהילה ההיספנית בשכונה. השפה החומרית במבנה משתמשת באבנים טבעיות, גווני אדמה וצמחייה מקומית בעוד הפנים מהווה ניגוד צבעוני ומואר שמקורו בתרבות הקהילה. בחזית ובחללי הספרייה שולבו עבודות אומנות ואזורי תצוגה לתערוכות במטרה להנגיש ולהציג את את האמנות לקהל.

מבט לכניסה הראשית

הפרויקט תוכנן ונבנה ע"פ תקן LEED לבנייה ירוקה.  הפרויקט פורסם בירחונים מקצועיים לספריות ומבני חינוך ובתערוכות אדריכלות.

חלל פנים של הספרייה עיצוב פנים של אזור הספרים

גלריית תמונות

מבט לכניסה הראשית

מבט לכניסה החדשה וארקדת הקשתות

אזור ישיבה וקריאה בספרייה

אזור המפגש והקריאה

פנים אגף הילדים

ארקדת הקשתות באגף הילדים

קשת חדשה בחזית

קשת בחזית

הדמייה של החזית הראשית

הדמייה

עיצוב פנים של אזור הספרים

חלל הפנים של אזור הספרים

חלל פנים של הספרייה

חלל פונקציות המפגש וקריאה בספריה

אזור הקריאה המעוגל

אזור הספרים

אזור הספרים

אלמנט שפיכת מי הגשם בחזית

אלמנט אבן מקומית למי גשם

חלוקי נחל

אבן מקומית

בניה של קשת מלבנים

בניית הקשתות החדשות

חזרה לכל הפרוייקטים רוצים שנתכנן עבורכם? צרו אתנו קשר